EuCookie - okienko informacyjne o Ciasteczkach (Cookie)

Dostępność: W magazynie

80,00 zł
80,00 zł

Szczegóły

Moduł wyświetla okienko w którym możemy zamieścić informację odnośnie prowadzonej Polityki Prywatności odnośnie Ciasteczek (Cookie).

Zobacz Demo

Funkcje

Moduł wyświetla okienko w którym możemy zamieścić informację odnośnie prowadzonej Polityki Prywatności odnośnie Ciasteczek (Cookie).

  • Edycja treści w okienku przez panel administracyjny
  • Edycja wyglądu treści poprzez  wysiwig
  • Możliwość przygotowania kliku okienek dla multishop
  • Okienko jest responsywne

 

Odnośnie nowego prawa

22 marca, w życie weszły przepisy z nowego Prawa telekomunikacyjnego dotyczący plików cookies (ciasteczka) w komputerach. O zmianach w polityce prywatności należy poinformować wszystkich użytkowników prowadzonego sklepu internetowego czy serwisu tematycznego. Zgodnie z nowymi przepisami (źródło), każdy użytkownik powinien być o kwestii i działaniu cookies poinformowany na łamach strony, którą odwiedza. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda jego decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli.

 
Ewentualne kary

Brak wypełnienia powyższych obowiązków będzie skutkował karą pieniężną w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowych). Ponadto, Prezes UKE może nałożyć dodatkową karę pieniężną na kierującego przedsiębiorstwem w wysokości 300% jego miesięcznego wynagrodzenia!

 
Link do ustawy

Szczegółowe zapisy można znaleźć w Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), która dostosowała polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. Ustawa weszła w życie 21 stycznia br., a od 22 marca obowiązuje polityka dotycząca cookies.

Link do źródła: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw »

Informacje dodatkowe

Kompatybilne Magento 1.9
Wsparcie i aktualizacje 120 dni darmowego wsparcia i aktualizacji
Akutalna wersja N/D

Mogą cię również zainteresować następujące produkty